Saturday, August 28, 2010

တပ္မေတာ္ရဲ႕ ကတိအတိုင္း အရပ္သားကို အစိုးရ အာဏာလႊဲေပးမွာပါ


ႏိုင္ငံေတာ္ဖ်တ္ဆီးပံု အေျခခံဥပေဒ မူေလၾကမ္း လႊဲေျပာင္းေပးေနပံု

gw အရင္က ပုိ႔ထားတဲ့သီခ်င္းပါ ျပန္ခံစားဖို႔ မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။

Monday, August 23, 2010

Boycott 2010 Vol.2 လာျပီ.....

Boycott 2010 Vol.2ဘိြဳင္းေကာက္ ၂၀၁၀ ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁) အမွတ္ (၂) ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား ဖက္ရႈ႕ႏုိင္ဘုိ႔

ဖိုးရႈပ္ေလး

Wednesday, August 18, 2010

BOYCOTT ဘိြဳင္းေကာက္ .. အတြဲ-၁ အမွတ္-၁ ထြက္

Boycott 2010 Vol.1

၄င္း ဂ်ာနယ္ပါေဖၚျပခ်က္ အရ ေရြးေကာက္ပြဲဲက်င္းပမည့္ရက္ မတိုင္ခင္ထိ ၂ ပတ္ ၁ ၾကိမ္ထုတ္သြားမည္ဟုသိရ..................

ထြက္သမွ်တင္ေပးပါမည္ .......................။

ဖိုးရႈပ္ေလး

Sunday, August 15, 2010

ေအအိုင္အဖြဲ႔ႀကီး၏ Burma and The Three Freedom ကမ္းပိန္း လႈပ္ရွားးမႈ

It is better to light a candle than to curse the darkness.

(Amnesty International Motto)

အေမွာင္ထုကို အျပစ္တင္ေနမယ့္အစား ဖေယာင္းတိုင္ တစ္တိုင္ထြန္းလိုက္တာ
ပိုေကာင္းပါတယ္။

(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ၾကီး၏ ေဆာင္ပုဒ္)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ၾကီး (Amnesty International (AI)) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေဝဖန္ျပစ္တင္ေသာ သေဘာျဖင့္ Burma and The Three Freedom ကမ္းပိန္းတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ယင္းအစီအစဥ္အရ ကမၻာ့ႏိုင္အသီးသီးရွိ AI အဖြဲ႔မ်ားမွ တဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ့အၾကီးအကဲမ်ား အထူးသျဖင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးမ်ားထံသို႔ လက္မွတ္ထိုး၍ မိမိတို႔၏ သေဘာထားကို ေဖာ္ျပၾကရန္ျဖစ္သည္။

Amnesty International (AI) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အျပတ္အသတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရမွ ရလဒ္ကို လက္မခံသည့္အျပင္ အတိုက္အခံလုပ္သူ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခဲ့ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။

AI က ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား (သို႔) ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ အက်ဥ္းက်ေနသူေေပါင္း ၂၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေနျပီး ၎တို႔သည္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္း ခံေနရသည္။ ထိုျပင္ ၂၀၁၀
မတ္လတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Electoral Law) အရ ယင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္မရၾကေပ။

ယခု AI မွ လုပ္ေဆာင္လိုက္ေသာ Burma and The Three Freedom ကမ္းပိန္း၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဝန္ၾကီး (Minister) ထံေပးစာတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံ (ASEAN) မ်ားအေနျဖင့္ အာဆီယံ ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္ေသာ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ တရားမွ်တေရး တို႔ကို ေလးစားေဖာ္ေဆာင္ေသာအားျဖင့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအား ဝိုင္းဝန္း ဖိအားေပးရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ဖိအားေပးဖို႔ေတာင္းဆိုရာတြင္
- ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာလႈပ္ရွား၍ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းခံေနရေသာ ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား (Prisoners of Conscience) အားလံုးကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္

- ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ အျပီးတြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ပိုင္ခြင့္ (Freedom of Expression) ၊ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးပိုင္ခြင့္ (Freedom of Assembly) ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ပိုင္ခြင့္ (Freedom of Association) တို႔ပါဝင္သည္။

အာဆီယံ (ASEAN) အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း ဝန္ၾကီးထံ ေပးပို႔မည့္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

AI အေနႏွင့္ ယင္း ဝန္ၾကီးထံေပးပီု႔ေသာစာကို ဘာသာစကား (၉) မ်ိဳးုျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

သင့္အေနျဖင့္ ဒီလင့္ http://3freedoms.amnesty.org/ ေလးကို ႏွိပ္ျပီး သေဘာထားေပးပို႔ျခင္းသည္ စစ္အစိုးရ၏ မတရားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းေဖာ္ျပရာ ေရာက္ျပီး၊ အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးမွာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္္အေရး၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြတ္ခဲ့၍ မတရား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္း ခံရေသာ ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား (Prisoners of Conscience) အားလံုးကို အားေပးေထာက္ခံလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ Amnesty International ၏ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ႏိုရာမူရတ္ (Nora Murat) ကလည္း ျမန္မာအေရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္တြင္ သေဘာထားတေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သူမအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အျပတ္အသတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရမွ ရလဒ္ကို လက္မခံသည့္အျပင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားျခင္း အေပၚ ေဝဖန္ထားသည္။ ထိုျပင္ စစ္အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား မပါဝင္ႏိုင္မႈ အေပၚ ေဝဖန္ေထာက္ျပထားသည္။

“အယ္ဒီတာမ်ားထံ” ဟုေခါင္းစဥ္ေပးထားေသာ Director Nora Murat ၏ စာတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တြင္ ကရင္အုပ္စုမွ Khun Bedu, Khun Kawrio ႏွင့္ Khun Dee De တို႔ကို စစ္အစိုးရမွ မတရားဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ခဲ့ျခင္း ကိုလည္းေဖာ္ျပထားသည္။

သူတို႔သည္ ‘No’ vote လႈပ္ရွားမႈ အျဖစ္ မိုးပ်ံပူေဖာင္း လႊတ္တင္ျခင္း၊ စကၠဴေလွလႊတ္ျခင္း၊ နံရံကို မႈတ္ေဆးျဖင့္ဖ်န္းျခင္း မ်ားကိုသာ လုပ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္မရဘဲ
စစ္တရားရံုး (Military court) မွ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Bedu ႏွင့္ Kawrio တို႔သည္ ေထာင္ဒဏ္ ၃၇ ႏွစ္က်ခံေစျပီး Dee De ကို ေထာင္ဒဏ္ ၃၅ ႏွစ္ ေပးခဲ့သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Amnesty International (Malaysia) က ဒါရိုက္တာ Nora Murat က ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုရာတြင္

- 3Freedom ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ပိုင္ခြင့္ (Freedom of Expression) ၊ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးပိုင္ခြင့္ (Freedom of Assembly) ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ပိုင္ခြင့္ (Freedom of Association) ကိုခြင့္ျပဳရန္

- ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုးကို ခ်က္ခ်င္း လႊတ္ေပးရန္

- ေရြးေကာက္ပြဲကာလ အတြင္း စစ္သားႏွင့္ ရဲမ်ားကို တားျမစ္ထားရန္

- ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အေနနဲ႔လည္း စစ္အစိုးရက ယင္း ‘Three Freedom’ ကို ေလးစားရန္တိုက္တြန္းေပးရန္ ႏွင့္ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိလာပါက ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေပးၾကရန္ စသည္တို႔ပါဝင္သည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲအတြက္ အလြန္႔အလြန္ အေရးၾကီးေသာ အခ်ိန္အခါကို ေရာက္ေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား (Politicians) မဟုတ္ရင္ေတာင္ ႏိုင္ငံေရး၏
အက်ိဳးဆက္ေတြကို ခံစားရမယ့္ (သို႔) ခံစားရတဲ့ ႏိုင္ငံေရး သတၱဝါ (Political Animal) လို႔ခံယူမိပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အားလံုးေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၊ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ တသီးပုဂၢလမ်ား အားလံုး (အားလံုး) ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ညီညီညြတ္ညြတ္
လုပ္ကိုင္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

Friday, August 13, 2010

2010 ELECTION ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ၾကစို႔ ..........


2010 ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ဖို႔ လိုသလိုအသံုးခ်ႏိုင္ပါျပီ........Pamphlet Anti 2010

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည္႔ ႏိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကျငာခ်က္နဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ေရွ႔ေနၾကီး ဦးဥာဏ္ဝင္း ေျပာဆိုခ်က္..

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား လာမည္႔ ႏိုဝင္ဘာလ (၇)ရက္ေန႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ မနက္(၁၀)နာရီက စစ္အစိုးရ (MRTV) သတင္းမွ ေၾကျငာသြားပါတယ္..။ ထိုသတင္းနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ CEC အဖြဲ႕ဝင္ ေရွ႕ေနၾကီးဦးဥာဏ္ဝင္းရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ကို တင္ျပလိုက္ရပါတယ္..။


ဒီေန႔မနက္ (၁၀)နာရီက (MRTV) သတင္း႒ာနကေနျပီးေတာ့ လာမည္႔ ႏိုဝင္ဘာလ (၇)ရက္ေန႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ္လို႔ ေၾကျငာသြားပါတယ္။ အန္ကယ္အျမင္ကို ေျပာရရင္ ဒီအခ်ိန္နဲ႔ ဒီအေျခအေန ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကျငာတဲ့ရက္နဲ႔ က်င္းပမယ့္ရက္နဲ႔ ဒီေလာက္နီးတာ ဘယ္လိုလုပ္.. ... အဆင္ေျပ ႏိုင္မလဲဗ်ာ...ဒါကတစ္ခ်က္ .. ဒုတိတစ္ခ်က္က အခုအခ်ိန္အထိ ဘာမွ ထုတ္ျပန္ခြင့္မရွိဘူး ပါတီေတြက ..ေနာက္ သတင္းရယူခြင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခြင့္ မရွိဘူး.. ႏွစ္ခုေပ့ါေနာ္ အဲ့ဒါေတြေၾကာင့္ ဘယ္လိုမွ Free and Fair မျဖစ္ႏိုင္ဘူး..

ေနာက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လာမည္႔ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔မွ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ရက္ေစ့မွာျဖစ္ပါတယ္.. ထိုအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ေမးျမန္းရာမွာ.. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လာမည္႔ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔ သူတို႔ဥပေဒအရဆိုရင္ ျပန္လြတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...။ အဲ့ဒီမတိုင္ခင္ က်င္းပတာေပါ့ေလ.. အဲ့ဒါကို ေရွာင္တာ မေရွာင္တာေတာ့ သူတို႔ ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္လဲေတာ့ မသိဘူးေပါ့ ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ CEC အဖြဲ႕ဝင္ ေရွ႕ေနၾကီးဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာဆိုသြားပါတယ္..


ဒီမိုေဝယံ