Thursday, October 22, 2009

အထက္ဗမာျပည္ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အထက္ဗမာျပည္ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး ေဆာင္ရြက္မွဳ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး ၊ ျပင္ဦးလြင္ ၊ ေတာင္ႀကီး ၊ လားရွိုးစေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုပါ ပို႔စကဒ္ မ်ားအား ေက်ာင္းမ်ား ၊ ကားဂိတ္မ်ားတြင္ လိုက္လံကပ္သည့္ လွဳပ္ရွားမွဳအား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ လွဳပ္ရွားမွဳ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ နိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ၊ နိဳင္ငံတ၀ွမ္း သမဂၢမ်ားေပၚေပါက္ေရး ၊ ျပည္သူ႕အစိုးရတရပ္ေပၚေပါက္ေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳ ေအာင္ျမင္ေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အထက္ဗမာျပည္ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ေအာင္ျမင္သည္ အထိ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ကိုသန္းနိဳင္ ၊ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၊ UBST.BURMA@GMAIL.COM သို႕ ဆက္သြယ္နိဳင္ပါသည္။

“ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္္ရွားမႈေအာင္ရမည္ ”
နိဳင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳအဖြဲ႕
အထက္ဗမာျပည္ေက်ာင္းသားသမဂၢ

No comments:

Post a Comment