Sunday, July 25, 2010

ေတာင္ႀကီးျမိဳ႕ ကြန္ပ်ဴတာ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ကံၾကမၼာ...
ေတာင္ၾကီး ျမိဳ႕တြင္ အသစ္ေဆာက္လုပ္လွွ်က္ရိွ ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ေက်ာင္း ျပိဳက်မႈ
ေသာၾကာေန႕ တြင္ျဖစ္ပြား
စေနေန႕တြင္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေသာ ကုဏ္ပဏီမွ ပညာေရးထံသို႕ ေက်ာင္းကို အျပီးသတ္
အပ္နံရန္ စီစဥ္ထား.စဥ္
မအပ္နံမီွ တရက္ အလို ညေန ၆ နာရီခန္႕တြင္ အခုပံုပါအတိုင္း
ေက်ာင္းၾကီးျပဳိ႕က်သြားခဲ့။
ဘာေၾကာင့္ျပိဳဳက်သြားခဲ့သည္ကို.
.လိုက္လံစံုစမ္းဆဲ.
အေရေသြးျပည့္မီွေသာအသံုးျပဳ ဘိလပ္ေျမ အုတ္သဲ သံ သြပ္ ထံုး စာရင္းမ်ားကို
ၾကည့္ရာတြင္လည္း အားလံုးကိုက္ညီ.
ေက်ာင္းၾကီး ျပီးစီးေအာင္ျမင္ရန္ နိုင္ငံေတာ္ အၾကီးကဲမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး
ကုဏ္ပဏီမ်ား.၊ ၾကီးၾကီးငယ္ငယ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား.၊ ေအာက္ေျခအလုပ္သမားမ်ားက လည္း
အားၾကိဳးမန္တက္.စြမ္းစြမ္းတမံ မေနမနား.ၾကိဳးစားပန္းစား
အားထုတ္ခဲ့ၾကပါေသာ္လည္း..ယခုလို အျဖစ္ဆုိးျဖစ္ၾကံဳခဲ့ရ.
ျပဳိက်သြားေသာ အေဆာက္ဦးအား ကုမ္ပဏီမွ ျပန္လည္ျပင္ျပီး အပ္နံမည္ဟုဆိုရာ
ပညာေရးဖက္က လက္မခံဟုလည္း ဆို.
ယခုလို ျဖစ္ျပီး တေက်ာင္းလံုး ျပိဳက် သြားနုိင္ေအာင္ ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းေျပာ
၀န္ၾကီးေရာက္လာျပီး အစည္းေ၀းထိုင္ကာ. ျပိဳက်ရျခင္းအေၾကာင္းကို
ရွာရာ..ေက်ာင္းေအာက္တည့္တည့္တြ
င္ ေရေၾကာၾကီး ၇ိွေနသည္ဟု ကြ်မ္းက်င္
ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာၾကီးမ်ားက မွတ္ခ်က္ခ်.
ေက်ာင္းမေဆာက္ခင္က ေရေၾကာကိုေတာ့ ရိွမရိွ မသိခဲ့ၾကေၾကာင္းအဆိုပါ
အင္ဂ်င္နီယာၾကီးမ်ားမွ.ေျပာၾကား
.
အစည္းေ၀းပြဲ ေနာက္ဆံုးတြင္ အေျဖတစ္ခုက္ို အားလံုးမွ တူညီစြာ လက္ခံသေဘာတူ
လိုက္ၾက.

အေျဖမွာ

ူေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ နိုင္ငံေတာ္ဖက္မွ ေစတနာမွာလည္း ေျပာဖြယ္ရာမရိွ
ျမင္ေတြ႕နိုင္ေၾကာင္း။။ ယခုလို ေတာၾကီးမ်က္မည္းထည္းတြင္ ပညာကို ေအးေဆး
တည္ျငိမ္အဆင့္ျမင့္ စြာ သင္ၾကားနုိင္ရန္ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းေသာ ေနရာမွာပင္
ေက်ာင္းၾကီးကိုေဆာက္လုပ္ခြင့္ေ
ပးထားသည္ကိုၾကည့္ကာ ျမင္နိုင္ေၾကာင္း။
ေဆာက္လုပ္သူကုမ္ပဏီဖက္မွၾကည့္
ရင္လည္း.အရည့္ေသြးျမင့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္သာ
ရည္ရွည္တည္တံေအာင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာာင္း။ စာရင္းဇယားမ်ားကို
ၾကည့္ျခင္းျဖင့္သိနိုင္ျပီး ဘယ္အခ်ိန္မဆို လာေရာက္စစ္ေဆးနိုင္ေၾကာင္း...
အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအလုပ္သမားမ်ား ဖက္တြင္ၾက ည္လွ်င္လည္း ေစတနာ ၊ ေမတၱာ၊ ဂရုဏာ မွာ
ထင္သာ ျမင္သာေျကာင္း..
ထို႕ေၾကာင့္. ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျပီး ျပိဳက်ရာတြင္ ေျပာစရာ မ၇ိွေၾကာင္း..


ဒီေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ေက်ာင္းသူ/သား မ်ားကံဆိုးလြန္းလို႕သာ
ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းကို အားလံုးသေဘာတူညီ ခဲ့ၾက...

ေနာက္ဆက္တြဲ

- ထိုေက်ာင္းေပၚတြင္ တက္ေရာက္စာသင္ၾကားရေတာ့မည့္ ေက်ာင္းသူ /သား မ်ား (
တရုတ္နိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းျပိဳက်ျပီး အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ ေသၾကရေသာ အျဖစ္ကို
အမွတ္ရကာ ) လြန္စြာ ထိတ္လန္႕ တံုလႈပ္လွ်က္ရိွ
- အန္တရယ္၇ိွေသာေၾကာင့္ ျပိဳက်သြားေသာ ေက်ာင္းအနီးတို႕ မည္သည့္ သက္ရိွသတၱာ၀ါမွ
မလာေရာက္ရဟု ဆိုင္ဘုတ္တပ္ထား.


G Mail မွေပးပို႔ လာသူအား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္......
ဖိုးရႈပ္ေလး

No comments:

Post a Comment