Tuesday, April 6, 2010

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး KIA အဖြဲ႕ ဖိအားေပးခံေနရျခင္း

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး KIA အဖြဲ႕ ဖိအားေပးခံေနရျခင္း

စစ္အစိုးရသည္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အေပၚ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖိအားေပး တိုက္တြန္းလ်က္ ရွိေနရာတြင္ ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း ေဆြးေႏြး အေျဖရွာေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း လိုင္ဇာမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ KIA တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

KIO ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွာ အသက္အရြယ္ႀကီးလာသည့္အားေလ်ာ္စြာ စစ္အစိုးရ၏မူ၀ါဒအတိုင္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ေဆာင္လိုၾကေသာ္လည္း အလယ္အလတ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအခ်ိဳ႕ကမူ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔စည္းေရးကို လက္မခံလိုသူမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ေဘးၾကပ္ နံၾကပ္ဆိုက္ေနရသည္။ လက္ရွိ KIO အဖြဲ႔၏ ဥကၠဌႏွင့္ ဒုဥကၠဌဆုိသူမ်ားမွာ ရုပ္ျပသက္သက္သာျဖစ္ေနရၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ဦးအင္ဘန္လမွ ႀကီးစိုး ခ်ယ္လွယ္ေနကာ အဖြဲ႔အစည္းပိုင္ေငြေၾကးကိစၥရပ္အ၀၀ကို ၄င္းစိတ္တိုင္းက် စီမံခန္႔ခြဲသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္။ ဦးအင္ဘန္လသည္ ယခုလက္ရွိ KIO အဖြဲ႕အတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးရမဲ့ အေရးႀကီးဆံုးအခ်ိန္မွာ မည္သည့္ အႀကံဥာဏ္မွ မေပးႏိုင္ပဲ က်န္းမာေရးကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႕ သြားေရာက္တိမ္းေရွာင္ ေနပါသည္။ KIO အဖြဲ႕အတြင္း ဥကၠဌ ဦးေဇာင္းခရား ႏွင့္ ဒုဥကၠဌ ဦးေဂၚရီေဇာ္ဆိုင္းတုိ႕ ၾသဇာက်ဆင္းေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေနၿပီး တပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ အင္အားမရွိျဖစ္ေနရရွာသည္။

KIA တြင္ အစဥ္အလာမရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂမ္ေရွာင္အဖြဲ႕ မွ သေဘာထားတင္းမာေနၿပီး KIO လူႀကီးမ်ားႏွင့္ သေဘာကြဲလြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂမ္ေရွာင္ သည္ တဇြတ္ထိုးလုပ္တက္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္လည္း မကင္းသူအျဖစ္ လိုင္ဇာတြင္သတင္းႀကီးေနသူျဖစ္ပါသည္။ KIO ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုအေနျဖင့္ တရုတ္နယ္စပ္လုိင္ဇာေဒသတြင္ မေနထုိင္လုိၾကဘဲ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚတြင္သာ ေနထုိင္လုိတဲ့ ဆႏၵရွိေနၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ KIO ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ KIA မွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းထားသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားလည္းရွိေနပါသည္။

KIA စစျ္ပင္ဆင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ``၁၉၈၉ ေနာက္ပိုင္း ေ၀းလံသည့္အတြင္းပုိင္းေဒသမ်ားအထိ လြယ္ကူစြာသြားလာႏုိင္ၿပီျဖစ္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယခင္တစ္ခ်ိန္ကလို ေျပာက္က်ားစစ္ၾကာရွည္စြာ ဆင္ႏႊဲႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားမွာလည္း ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေအးေဆးစြာေနထုိင္လုိသူ မ်ားျပားသျဖင့္ ေရရွည္စစ္ျပန္လည္ ဆင္ႏႊဲရန္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း´´ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ စစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ထားပါသည္။ တရုတ္ဘက္ကလည္း ၄င္း၏နယ္စပ္တေလွ်ာက္မွာ မတည္ၿငိမ္မႈ ျပန္ျဖစ္လာမွာကုိ စုိးရိမ္ေနၿပီး KIO အတြက္ ေနရာမေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တရုတ္၏ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ KIA အား စစ္ေရးအေထာက္အကူမျပဳႏိုင္ေၾကာင္း KIO သို႔ တရုတ္မွ ဖိအားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ကခ်င္ျပည္လူထု နဲ႕ ကခ်င္အတုိင္ပင္ခံေခါင္းေဆာင္မ်ားက KIO အဖြဲ႕ကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အျဖစ္ ျမင္လိုၾကၿပီး ကခ်င္ျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကုိသာ လိုလားၾကသည္။ ေသနတ္သံမ်ားတစ္ဖန္ ျပန္လည္ၾကားရမည္ဆုိလွ်င္ လက္ရွိ KIA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ စစ္ပြဲကို ဦးေဆာင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မရွိဘဲ လက္ေအာက္ငယ္သားအခ်ိဳ႕ စစ္မတိုက္လိုမႈေတြေၾကာင့္ ထြက္ေျပးမႈမ်ားႏွင့္သာ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိေနပါသည္။


GMAIL မွတဆင့္ေပးပို႔လာသူအား ေက်းဇူးတင္လွ်က္

No comments:

Post a Comment