Saturday, September 26, 2009

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး အတြင္းသံဃာ့ေသြးေျမခခဲ့ရေသာေန႔(ညီေပါက္)


အခ်ိန္ကား လြန္ခဲ့ျပီးခဲ့ေသာႏွစ္ မိုးဦးကာလ ကုန္လုကုန္နီး ေဆာင္းဥတု၀င္စ စက္တင္ ဘာလေနသည္ အလြန္ပူလ်င္လည္း ပူေနလိမ့္မည္။မုိးသည္လည္း သည္းသည္းမည္းမည္း ရြာ ခ်င္ရြာေနလိမ့္မည္။

လြန္ေလၿပီးေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း သံဃာေတာ္မ်ားစြာတို႔တြင္ ဆြမ္းကြမ္းစေသာ ကိစရပ္မ်ားတြင္္ ခက္ခဲမဳွမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ယခင္ကမ်ားစြာလွဴႏုိင္ေသာ ဒကာတို႕သည္ယခုအခါ အနည္းငယ္မ်ွသာ လွဴဒါန္းႏုိင္ေပသည္။ယခင္အနည္းငယ္မွ်သာ လွုွဴနိင္ေသာသူုတို.သည္ ယခုအခါ လွဴနိင္တလည့္ မလွဴနိင္အခါခါ ျဖစ္ေနေပသည္။၎အေၾကာင္းအရာ တို႔ကို သံဃာေတာ္တို႔သည္ေနစဥ္းစားဆင္ျခင္သံုးသပ္ေတာ္မူေသာအခါတြင္ရရွိေသာအေျဖသည္ကား ဒကာ ဒကာမမ်ားစြာတို႔သည္ လြန္စြာပင္ၾကပ္တည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။၄င္းအခ်ိန္တြင္ပင္ ေလာင္စာဆီေစ်း တက္မႈေၾကာင့္ဟု အၾကာင္းျပကာ bus car ခမွ Taxi ခ အဆံုး ယာဥ္စီးခမ်ားတိုးျမင့္ေကာက္ခံရန္န အ ဖ မွခြင့္ျပဳလိုက္သည္။ခရီးသြားျပည္သူတို႔ကား ထင္မွတ္မထားမႈေၾကာင့္ လည္း

ေကာင္း ရရွိသည့္၀င္ေေငြႏွင့္ ခရီးသြားစရိတ္တုိ႔ ညီမွ်မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္းစိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲျဖစ္ၾကရသည္။ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔ကား ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ထိုေစ်းႏႈန္းမ်ားၾကာင့္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာေလေတာ့သည္။

ထိုအေရးကို မ်ားစြာမခံရပ္ႏိုင္ေသာအခါ NLD မွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္းလမ္းေလ်ာက္ခ်ီတက္ ဆႏၵျပၾကကုန္ေတာ့သည္။ ၎အေရးကားသံဃာေတာ္မ်ား ၾကည့္မေနေတာ့ေခ်။ထိုအေရးတြင္မိမိတို႔ ပါ၀င္မွျဖစ္ေတာ့မည္ဟု စဥ္းစားဆင္ခ်င္ေတာ္မူ၏။

ထိုအေရးကို န အ ဖ အစိုးရက ပခုကဴတြင္ ဆႏၵျပသံဃာေတာ္မ်ားအား ရိုက္ႏွတ္ျခင္းျဖင့္ကာယကံေျမာက္ ေစာ္ကားေလသည္။ဟသၤာတ ဘက္တြင္လည္း ၾကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ အေနႏွင့္ သံဃာေတာ္တို႔အား အဆိပ္ခတ္ေသာဆြမ္း ေလာင္းလွဴခဲ့သည္။ က်္သို႔ သံဃာေတာ္တို႔အား ကာယကံေျမာက္ က်ဴးလြန္ျခင္းကို အျခားသံဃာေတာ္တို႔သည္ မျဖစ္ေတာ့ျပီဟု ဆိုကာ အျမိဳ.ျမိဳ.အနယ္နယ္တိုင္းတြင္တာ္လွန္ေရးဆင္ႏြဲရန္ သံဃာ့ဆႏၵ အေလ်ာက္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ၾကသည္။သံဃာတို႕ ကိုင္စြဲသည့္ လက္နက္ကား အၾကမ္းမဖက္ေရး ျဖစ္ေသာ ေမတၱာပို႕အမွ်၀ျခင္းပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

က်္သို.ျဖင့္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ ကမာၻ႕လူထုအသီးသီးမွ အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့ရသာေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး

သည္ ျမန္မာျပည္ရွိ ျမိဳ.နယ္တိုင္းတြင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ေပသည္။က်္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ သက္ေတာ္္(၈၀)ေက်ာ္ ဘုန္းၾကီးမ်ားမွ အစ သက္ေတာ္(၁၀)ႏွစ္ပင္ မျပည့္ေသးေသာကိုရင္ငယ္အထိ၊သီလရွင္မ်ားပင္ ထိုေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ေပသည္။သံဃာေတာ္တို႔၏ ရင္တြင္း တြင္ကားအစိုးရဟူသည္လူ႕အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္သည္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳရ်္ လူးအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားစြာက်ဴးလြန္ေနေသာ၊အာဏာျဖင့္ ဖိႏွိပ္ႏွိပ္စက္ျခင္း မွလြဲရ်္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အသိပညာ မဲ့ေနေသာ၊တုိင္းသူျပည္သားတို႔၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို မ်က္ကြယ္ျပဳေနေသာ န အ ဖ အစိုးရအား အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္လာေအာင္ဟူေသာ ဆႏၵသည္ကား သံဃာေတာ္တို႔၏ ရင္တြင္းတြင္ ကိန္းေအာင္းေနေပသည္။

က်္သို.ျဖင့္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးကား ရာမွသည္ ေထာင္၊ေထာင္မွသည္ ေသာင္း၊ေသာင္းမွသည္သိန္း ဂဏန္းအထိ အထိေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ လာခဲ့ၾကေပသည္။ ျပည္သူူထုသည္လည္း ဘယ္မွ်ေနႏိုင္ေတာ့မည္နည္း။သံဃာဟူသည္ မိမိတို႔လက္ရွိ ဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ားကို ပို႔ခ်ေပးေနသူ ဘုရား၏သားေတာ္မ်ားပင္ျဖစ္ေပရာ ရဟန္းသံဃာတိုႏွင့္ အတူ၎ ေတာ္လွန္ေရးၾကီးကိုပါ၀င္ဆင္ႏြဲ ခဲ့ၾကေပသည္။သံဃာႏွင့္ျပည္သူတို႔သည္ မိုးရြာခ်င္သေလာက္ရြာပါေစ ေနပူခ်င္သေလာက္ပူပါေစ မိမိတို႕၏ဆႏၵအား ရဲ၀ံ့စြာ ထုတ္ေဖၚခဲ့ၾကေပသည္။အစပထမတြင္ အေသးအဖြဲကိစသာ သဘာထားခဲ့ေသာ န အ ဖ အစိုးရသည္ မ်ားစြာပင္တုန္လႈပ္သြားခဲ့ရသည္။က်္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးအား န အ ဖ စစ္အစိုးရသည္ အထိကရုန္းဟုအမည္တပ္ရ်္ ၎၏လက္နက္ျဖစ္ေသာ အာဏာသံုးရ်္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား မိမိအာဏာ တည္ျမဲေရး၊မိမိကိုယ္ ၾကိဳး စီးပြား တည္ျမဲေရးအတြက္က်္ေတာ္လွန္ ေရးၾကီးအား အၾကမ္းဖက္ ျဖိဳခြင္းေစခိုင္း လိုက္ေလသည္။ထိုေန႔ကား ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္မေမ့ႏိုင္ေသာ၊ အမွတ္ရေစခဲ့ ေသာေန႔ တစ္ေန႔ျဖစ္ခဲ့ရေလျပီ။ထိုေန.ကား (၂၆ရက္၊စက္တင္ဘာလ၊၂၀၀၉ခုႏွစ္) ပင္ျဖစ္ေပ ေတာ့သည္။ထိုေန႔ကား န အ ဖ စစ္အစိုးရသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္လွ်က္ ဗုဒၶ၏သား ေတာ္မ်ားတို႕အား ကာယကံ၊၀စီကံ၊မနာကံ ကံအားလံုးခ်ိဳးေဖာက္ကာ ေစာ္ကားေသာ ေန့တစ္ေန႔ပင္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

ထိုေန႕တြင္သံဃာေတာ္တို႔အား ရိုက္ႏွတ္ ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ႔အေရး၊ ႏိုင္ငံ့အေရးတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း သံဃာ့ေသြးမ်ားစြာတို႔သည္ ေျမသို႕ခခဲ့ရေပသည္။

ေက်းဇူးတရားၾကီးမားလွေသာ သံဃာေတာ္အေပါင္းတို႔အား

“သံဃံ သရဏံ ပူေဇမိ ”

ညီေပါက္

(ကိုညီေပါက္ေရ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဒီေန႔ကိုဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါဘူးဗ်ာ)

ဖိုးရႈပ္၄

No comments:

Post a Comment