Monday, September 28, 2009

ေနာက္တစ္ခါ ၁၀၀၀၀ တန္ထုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ဒီပံုျဖစ္မွာေသခ်ာပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေငြပိုက္ဆံ၏အေပၚ တြင္ သူတို.၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အၾကီးအကဲမ်ား၏ ပံုမ်ားကို ေရးဆြဲ ထားေလ့ ရွိသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကား ေငြပိုက္ဆံမ်ားေပၚတြင္ တိရစာၧန္မ်ား၏ ပံုမ်ားကိုသာ ေရးဆြဲထားျခင္း သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအား အုပ္ခ်ဳပ္သူအၾကီးအကဲမ်ားသည္ တိရစၧာန္မ်ား ျဖစ္ေနျပီလားဟု ကၽြန္ေတာ္ ေတြးေနမိပါေတာ့သည္။

ဖိုးရႈပ္ေလး

No comments:

Post a Comment