Monday, September 28, 2009

"အမွန္တရားအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္"# အမွန္တရားအတြက္ ကုိယ္က်ိဳးမငဲ့
ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ေရွ႕တန္းတက္ကာ
ရြတ္ရြတ္ခၽြန္ခၽြန္ေဆာင္ ေထာင္တန္းမေၾကာက္
ထိုးေဖာက္ခဲ့သူ........................................။

# အမွန္တရားအတြက္
ရဲ၀င့္စြန္႔စား
ကိုယ္က်ိဳးမေဆာင္ ျပည္သူေအာင္ဖို႔
လမ္းျပေဖာ္ေဆာင္......................။

# မေနမနား ၾကိဳးစားရွာလို့
စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ျပည္သူ႔ဘ၀
လြတ္ေျမက္ဖို႔ရန္ စိတ္ရည္သန္လို့
မိမိဘ၀ နစ္မြန္းခံလို့
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီ............................။

# ခ်ီးမြန္းေလာက္သည္
"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္".................။

အစေတးခံ ခြပ္ေဒါင္းတမန္
ေပးပို႔လာေသာ ခြပ္ေဒါင္းတမံအားေက်းဇူးတင္ပါသည္ ဆက္လက္ေပးပို႔ပါ

No comments:

Post a Comment