Sunday, March 28, 2010

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး မႏၱေလးျမိဳ႔ လႈပ္ရွားမႈ စတင္ျပီ

၂၇၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၀ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ည- ေဆးနီမႈတ္(စပေရး)လႈပ္ရွားမႈ (မႏၱေလး)
------------

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လဖစတ (AAMD) - Burma အင္အားစုမွ (စပေရး)မႈတ္ေဆးအနီေတြနဲ႔
မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚအႏွံ႕ နံရံေတြေပၚ FREE, FREE Su Kyi, FREE Daw Su, FREE
2010, FREE Aung San Su Kyi, ေရြးၾကက္ေျခခတ္(ေရြးေကာက္ပြဲအလိုမရွိ)
အစသျဖင့္ လိုက္လံေရးသားကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
အဖမ္းဆီးခံႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ၂၀၀၈
နာဂစ္အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆန္႔က်င္ေရး၊
စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

မႈတ္ေဆးေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚ ေနရာေတြကေတာ့
မႏၱေလးတိုင္းတရားရံုးခ်ဳပ္နံရံေတြ၊ TTC (ပညာေရးေကာလိပ္), နန္းေရွ႕၊
ေရႊေက်ာင္းႀကီး၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္အေရွ႕ဘက္ ၆၉ လမ္း၊ ေဗာဓိကုန္း၊ ၆၂ လမ္း၊
၆၄၊ ၆၅ လမ္း သိပၸံလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ လမ္း ၈၀၊ ၈၁၊ ၈၂၊ ၈၃၊ ၈၆၊ ၈၇ လမ္းေတြ
နဲ႔ မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးပတ္၀န္းက်င္၊ ေရႊက်ီးျမင္ဘုရားပတ္၀န္းက်င္
အစသျဖင့္ ၀င္းနံရံ၊ တံခါး၀၊ အုတ္ခံု၊ ေရကန္၊
ဓမၼာ႐ံုနံရံအစသျဖင့္ေတြေပၚမွာ ေဆးနီစပေရးဘူးနဲ႔ လိုက္မႈတ္ေရးခဲ့ၾကပါတယ္။

အလားတူဆန္႔က်င္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ိဳးေတြကို အျခားနယ္၊ၿမိဳ႕မ်ားမွာလည္း
မျပတ္တမ္းဆက္လက္ ဆင္ႏႊဲၾကဖို႔ အေလးအနက္ထားတိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။


-------------
လူထုလႈပ္ရွားမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအင္အားစု (လဖစတ)
Activists for Abolishing the Military Dictatorship (AAMD) – Burma


လူထုလႈပ္ရွားမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအင္အားစု (လဖစတ)

Activists for Abolishing the Military Dictatorship (AAMD) Burma

ဗမာျပည္သူလူထုႏွင့္ NLD သို႔ ေပးစာ

(၁/၂၀၁၀)

၂၈၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၀

ကၽြန္ေတာ္တို႔အင္အားစုသည္ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ေပါက္ဖြားလာသည္။ ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရး အေတြ႔အႀကံဳရင့္လူႀကီးမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္စုေပါင္းထားေသာ အင္အားစုျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္တြင္း အေျခစိုက္ထားေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အင္အားစုသည္ ျပည္တြင္းတြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာဆင္ႏႊဲေလ့ရွိသည္။

ယေန႔ခ်ိန္ခါသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္အာဏာရွင္တစ္စုႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အေပါင္းအပါ တြဲဘက္ လူလြန္မသားမ်ား၏ ျခစားလိမ္ညာရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားအား ဗမာျပည္သူလူထုမ်ားခင္မ်ာ အျပင္းထန္ဆံုးရင္ဆိုင္ခါးစည္းခံစားေနရေသာ ကာလျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ နာဂစ္ မတရားအေျခခံဥပေဒ အေျချပဳကာ က်င္းပမည္ဆိုသည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အင္အားစုက အယံုအၾကည္မရွိပါ။ လက္မခံပါ။ ထိုမွတစ္ဖန္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ NLD ပါတီအား ေခ်ာင္ပိတ္႐ိုက္သလို ျပဳမူထားျပန္သည့္ ၂၀၁၀ ပါတီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အင္အားစုမွ ပ်က္ရယ္ျပဳ႐ံႈ ႔ ခ်လိုက္ပါသည္။

NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၉)ရက္ေန႔က ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည့္ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္းပါ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔အရွက္၊ မိမိတို႔ငဲ့ကြက္၍ ဆက္လက္ေလးစားကိုင္စြဲကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ဆံုးျဖတ္ရာ၌ "မတရားေရြးေကာက္ပြဲအား ငါတို႔မ၀င္" ဟု ျပတ္ျပတ္သားသားဆံုးျဖတ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရးအသံေပးေနသည့္ NLD ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ တတိယအုပ္စု၀င္ဆိုသူမ်ားသည္ ပါတီရပ္တည္ေရး၊ ရသေလာက္ယူ-ပူးသတ္တိုက္ယူေရးကို အေၾကာင္းျပကာ အသံေကာင္းဟစ္ေနၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္မွာ ထိုသူမ်ားအေနျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအား ဒူးေထာက္အညံ့ခံ ေၾကာက္ရြံ႔အ႐ႈံးေပး၊ ဘက္ေျပာင္းဘက္လိုက္၊ ၿခံခုန္လာဘ္ေမွ်ာ္ေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ခ်ိန္ခါသည္ ဗမာတစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုးရွိ အလႊာမ်ိဳးစံုမွ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ဆင္ႏႊဲရမည့္ အခ်ိန္အခါက်ေရာက္ၿပီျဖစ္ပါသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးအား ဆင္ႏႊဲရာတြင္ NLD ပါတီႏွင့္ NLD ပါတီ၀င္မ်ားကလည္း ဗမာျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ဦးေဆာင္ဆင္ႏႊဲပါရန္ ေလးစားစြာ တိုက္တြန္းအပ္သည္။ ။

လူထုလႈပ္ရွားမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအင္အားစု (လဖစတ)

Activists for Abolishing the Military Dictatorship (AAMD) Burmaေပးပို႕လာမႈက္ိုေက်းဇူးတင္လွ်က္ http://4shokelay.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment