Monday, March 29, 2010

ေတာင့္ထား အန္အယ္လ္ဒီေတာင့္ထား အန္အယ္လ္ဒီ
ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း
၂၉/ မတ္ ၂၀၁၀
နအဖရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေျခလွမ္းဟာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ကို
စမ္းသပ္လိုက္တာပဲလို႔ အလြယ္တကူေျပာရင္ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နအဖရဲ႕ဒီထိုးစစ္ဟာ
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေပၚလာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒင္းတို႔တေတြ ဒီအတြက္ ႀကိတ္ႀကံေနတယ္။
တခ်ိန္က်ရင္၊ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြကာလတ၀ိုက္မွာ
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို “ကိုင္” ေတာ့မယ္ဆိုတာ
အေစာႀကီးကတည္းက အမ်ားက တြက္ထားၾကတာပါ။ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းဆိုတာကိုသာ
ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါ
တယ္။
အခုေတာ့ အေျဖက ထြက္လာပါၿပီ။ တြက္ထားတဲ့အတိုင္းပဲ ေကာင္းဘိြဳင္ကားထဲက လူဆိုးလို ေသနတ္တ၀င့္၀င့္န႔ဲ
အဲဒီေသနတ္ကိုင္လူဆိုးက အခု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို အၿဖိဳခြဲခံမလား၊ သူတို႔ခြင့္ျပဳတဲ့ ဥပေဒေဘာင္
ထဲကေန အျပင္ကိုထြက္သြားမလား၊ သူတို႔ဖြင့္ေပးထားတဲ့ ပံုစံတံခါးေပါက္ကေန ေခါင္းငံု႔၀င္မလားလို႔ ေရြးစရာေတြ
ေပးေနပါတယ္။ ဒါဟာ နအဖဘက္က ေသြးတိုးစမ္းတာ မကေတာ့ပါဘူး။ စိန္ေခၚတာ၊ စစ္ေၾကညာတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရပါေတာ့မယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္ (၂၀) တုန္းက
ႀကံ့ခိုင္မႈမ်ဳိး ရွိေသးသလားဆိုတာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က သက္ေသျပရပါေတာ့မယ္။
သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို နအဖက
အခုလို တမင္အၫြန္႔ခ်ဳိးဖို႔ လုပ္တာဟာ ဒီေန႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ စိတ္ဓာတ္အရွိန္ကို ခ်ဳိးႏွိမ္ဖို႔လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို ဦးတည္တယ္လို႔ ဆိုေပမယ့္ ဦးတည္ထားတာ
ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို
သတိျပဳရပါမယ္။
ဒီတပြဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဦးက်ဳိးသြားရင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕လႈပ္ရွားမႈႀကီးကိုလည္း
အမ်ားႀကီးထိခိုက္မယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တဦးတည္း ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ျပႆနာလို႔
အသာလက္ပိုက္ၾကည့္ေနရင္ ဒီတေကြ႔ရဲ႕ အေခ်ာင္သမားျဖစ္သြားပါမယ္။
ဖိႏွိပ္တဲ့ အုပ္စိုးသူေတြနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူတို႔အၾကားက ပဋိပကၡမွာ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူတို႔ဘက္က တိုက္ပြဲကို ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္
ျပင္ဆင္ၿပီး ဆင္ႏႊဲႏိုင္တာ အင္မတန္မွ နည္းပါတယ္။ တိုက္ပြဲအခ်ိန္၊ တိုက္ပြဲေနရာဌာန၊ တိုက္ပြဲသဏၭာန္ စတာေတြကိုလည္း
ကိုယ္သေဘာက်တာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရတတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျပည္သူလူထုဘက္က ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲရတာျဖစ္တယ္လို႔
ေျပာေလ့ရွိၾကတာပါ။ အခုလည္းပဲ နအဖေရြးခ်ယ္တဲ့အခ်ိန္၊ နအဖေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ သူတြန္းပို႔လာတဲ့နည္းနာနဲ႔
ျပန္လည္တု႔ံျပန္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အလွည့္မို႔ ႏြဲ႔လို႔မရေတာ့ပါဘူး။ ျမင့္တဲ့အပင္ဟာ ေလတိုက္တဲ့ဒဏ္ကို
ဒီေန႔အတိုက္အခံအင္အားစုေတြထဲမွာ ထိပ္ဆံုးကေရာက္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ဟာ နအဖရဲ႕အျပင္းထန္ဆံုး
တိုက္ခိုက္တာကို ခံရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
တပါတည္းမွာ ေထာက္ျပဖို႔လိုတာက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ေန၀င္း အာဏာသိမ္းတာဟာ ၁၉၅၈-၆၀ အတြင္း (၂) ႏွစ္ေလာက္
နန္းထိုင္လိုက္ရလို႔ အာဏာရဲ႕အရသာကို ေမာင္က်န္တတို႔ျဖစ္သြားၿပီး တသက္လံုး နန္းစံဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္
အုပ္စုေတြဆိုတာ အဲဒီလိုအာဏာကေလး (၂) ႏွစ္ေလာက္ ရလိုက္တာနဲ႔ပဲ သံသရာဆံုးတိုင္ အာဏာကိုင္ထားဖို႔ စိတ္ကူးၾက
တယ္ဆိုရင္ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ အာဏာအရသာကို ၿမိန္ၿမိန္ႀကီးစားသံုးခဲ့တဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔တေတြ ဘယ္လိုစိတ္ကူး
ၾကမယ္ဆိုတာ အလြယ္န႔ဲမွန္းၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လာမယ့္ သူတို႔ရဲ႕လႊတ္ေတာ္ထမဲ ွာ သူတို႔က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖ႔ဲြစည္းပုံ
ဥပေဒဆိုတာနဲ႔ လုယူထားတဲ့ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ေလာက္နဲ႔ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမယ္လို႔ထင္ရင္
ည့ံလြန္းရာက်ပါလိမ့္မယ္။ ဆႏၵခံယူပြဲတုန္းက (၉၂.၂) ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မနည္း ရေအာင္ယူမယ္ဆိုတာကို မယံုမရွိပါနဲ႔။ အဲဒီလို
လႊတ္ေတာ္မ်ဳိးထဲကေန ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဖို႔ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရရေအာင္
စည္း႐ံုးမယ္ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုေတာ့ ေစာင့္သာၾကည့္ခ်င္ပါေသးေတာ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါပဲ။
နအဖရဲ႕ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျဗဳန္းစားေပၚလာတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ လမ္းျပေျမပံု (၇) ခ်က္ဆြဲကတည္းက ေပၚလာတာ
ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းျပေျမပံု (၇) ခ်က္အရဆိုရင္ ဒါဟာေနာက္ဆံုးအဆင့္၊ ဒါကိုျဖတ္သန္းၿပီးရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ေရသင္ျဖဴးမွာ
ေလွယာဥ္န႔ျဲမဴးဖို႔သာ ရိွေတာ့တယ္လို႔ တြက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔စိတ္ထဲမွာ ဒါဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ႀကီးကို စစ္အုပ္စု
အဆက္ဆက္ ရာစုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး အုပ္စိုးလို႔ရသြားၿပီလို႔ စိတ္ခ်ရေတာ့မွာပါ။ အႏွစ္ (၂၀) နီးပါး ျပင္ဆင္လာၿပီးေနာက္
အခုအခါမွာ ပိုင္ၿပီထင္လို႔ ေဖာ္ထုတ္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏွယ္ႏွယ့္အႀကံအစည္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ သေဘာ၀က်စြာပဲ တုိက္ပြဲဟာ
အခက္အခဲေတြ ရွိမွာပါ။ ကတုတ္က်င္းေတြ စနစ္တက် တူးၿပီးသားအသင့္ျဖစ္ေနတဲ့
ရန္သူနဲ႔ လမ္းေပၚမွာ ခ်ီတက္ေနတဲ့လူတို႔ တိုက္ရတယ္ဆိုရင္ ကတုတ္က်င္းထဲကလူက
တပန္းသာတာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။
ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ဒီကာလပိုင္းဟာ နအဖအေနနဲ႔ ေရေႏွာက္ငါးဖမ္းသလို
အတိုက္အခံေတြကို ဆန္ခါတင္ စစ္ေနတယ္လို႔ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။
သူတို႔ရဲ႕ေပၚေပါက္လာမယ့္ စည္းကမ္းရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီကာလႀကီးမွာ ဘယ္သူေတြကို ဘယ္လိုႏွိပ္ထားရမယ္ဆိုတာ ဒီတခ်ီမွာ
တပါတည္း စာရင္းျပဳေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဘက္ကေန ဘီလူးစည္း လူ႔စည္းခေြဲ နတာလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
ဒီလိုဆိုတဲ့အတြက္ နအဖစစ္အစိုးရကို ပိုတြက္ဖို႔မလိုပါဘူး။ သူတို႔တေတြ အာဏာရေလေလ၊ ဥစၥာဓနေတြ တိုးပြားေလေလ
သူတို႔ခ်င္းျပႆနာေတြ ပိုတက္ေလေလ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါတရားပါ။ အရင္ကလည္းဒီလိုပဲျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေနာင္လည္း
ဒီလိုပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တဖက္မွာလည္း ဒီလိုဆိုတဲ့အတြက္ ဒင္းတို႔တေတြ သူတို႔ခ်င္းခ်ကုန္ၿပီး အလိုလိုပ်က္စီးသြားမယ္လို႔
မေမွ်ာ္လင့္သင့္ပါဘူး။ ကိုယ္က (ျပည္သူလူထုက) တြန္းမခ်ရင္ ၿပိဳမက်ပါဘူး။
အဲဒီအတြက္ အင္အားစုစည္းပါ။ က်စ္လစ္ေအာင္၊ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္လုပ္ပါ။ နည္းနာရွာပါ။ ကိုယ့္ဘက္မွာ ျပည္သူလူထု
ရွိေနရင္ မရွိရာကေန ရွိလာ၊ အားနည္းရာကေန အားႀကီးလာရမွာပါ။

No comments:

Post a Comment